VAZGEÇEMEYİZ HUKUK DEVLETİ İDEALİNDEN

Daima ve Daima Hukuk Devleti

Kısaca yönetenler hukuka eğilecek.

Bunun adı Hukuk Devleti.

Yönetenlerin gücü sınırlı.

Yönetenler hukuk kuralları ile bağlı.

Hukuk karşısında yönetici saygıyla durmayı bilmeli.

Durmuyorsa Hukuk onu durdurmalı.

Bunun adı Hukuk Devletidir.

Evrenseldir. İnsanlığın kazanımıdır. Zayıfı korur, güçlüyü durdurur.

Yasama, Yürütme, Yargı kuvvetleri ayrı olmalı.

Kuvvetler birleşmemeli.

Birleştirmeye çalışan siyasi güç önceden belirlenmiş evrensel hukuk kuralları çerçevesinde engellenmeli.

Yargıç, yargı bağımsız olmalı. Yönetene eğilmemeli, salt kurallarla değil, sağlam karakter , ahlak ve cesaretle hukukun gereğini yapmalı.

Elbette tarafsız durmalı. Taraflara kör olup, adalet zamanında da her şeyi gören olmalı

Seçilmiş olsun ya da olmasın her türlü bürokrasi hukuka uygun davranmalı

Bürokrasinin her işlem ve eylemi adalet önünde, yargı denetimine açık olmalı

Temel Hak ve Özgürlüklere her ne olursa olsun, koşullar neye zorlarsa zorlasın asla ve asla dokunulmamalı

Anayasa’ nın değişmez ve değiştirilemez maddelerinden olmalı, temel hak ve özgürlükler

Bürokrasi yurttaşlara işlem ve eyleminden verdiği zararları tazmin edip özür dilemeli

Herkes ama herkes, güçlüsü, güçsüzü, zengini, yoksulu, silahlısı, silahsızı tamamen birbirine karşı hukuk önünde eşit olmalı, sosyal olarak da bu eşitsizlikler sürekli giderilmeye çalışılmalı

Sosyal bakıştan ayrı Hukuk Devleti olmaz.

Sosyal Devletin olmadığı yerde Hukuk Devleti olamaz.

Hak arama hürriyeti kesin ve tartışma dışı olup korunmalı. Kişi en tepe yöneticiyi, ya da kendisini yargılayanı, korkmadan sonucuna güvenerek şikayet edebilmeli, dava açabilmeli.

Eğer bir yurttaş ya da yurttaş olmayan bir insan suçlanırsa,

Tüm evrensel hak arama süreçleri bitmedikçe daima ona suçsuz diye bakılmalı, suçsuzluk karinesinin sadece kural diye değil, güvenlik birimlerince de anlayış olarak benimsenmesi sağlanmalı.

Bu nedenle suç ve cezalar keyfiliğe değil kanunlara dayanmalı, ama evrensel hukuk prensiplerine göre çıkarılmış kanunlara dayanmalı. Aksi takdirde ortada bir kanun maddesi de olsa arkasında keyfiliğin izleri görülecektir.

Evrensel prensiplere uygun suçlanan kişi mutlaka ADİL YARGILANMA HAKKI’na göre yargılanmalı.

Soruşturma evresinden, yargılama, karar, infaz aşamalarına kadar, bu haktır, hakkıdır.

Deliller mutlaka hukuka uygun elde edilmiş olmalı.

Bu özet ilkeler Hukuk Devletini oluşturur.

Ancak başta ve sonda, daima,

Hukuk yönetene değil,

Yöneten Hukuka eğilecek.

HUKUK DEVLETİ BUDUR.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans çalışması yaptı. Avukat.

1 yorum On Daima ve Daima Hukuk Devleti

Yorum yap:

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.