Batıdan Doğuya, Eleştirel Düşünce Ve Çoğulcu Kültür

Batı ve Doğu kültürleri üzerine tartışma sürmekte, bu tartışma sürsün, ancak bazı tespitleri yapmakta yarar var. Batı deyince Avrupa düşüncesi anlaşılıyor, bu şekilde kullanabiliriz, Avrupa düşüncesi bize sömürgeciliği, yarı sömürgeciliği, Emperyalizmi, Kapitalizmi ne varsa kötü bunları hatırlatıyor, ancak bugünkü anlamıyla eleştirel düşüncenin  de Avrupa’dan geldiği unutulmamalı. Emperyalizm uygulaması Avrupa kökenlidir, ama Emperyalist sömürüye uğrayan Doğudan karşıt bir Emperyalizm teorisi geliştirilememiştir. Yine Emperyalizmin eleştirisi Batıdan gelmiştir. Sömürülen Doğudan değil, sömüren Batıdan Emperyalizm karşıtı hareketler çıkmıştır. Emperyalizm üzerine, Avrupalı sol, sosyalist ya

Okumaya Devam Et

Anayasa, Halk ve Pazar Günü

Anayasa halk ve pazar günü

Günlerden Pazar değildi, 12 Eylül günleriydi, 1982’li  günlerden birisinde,  1982 Anayasasının Mimarı denilen Prof.Dr.Orhan Aldıkaçtı, İstanbul Hukuk Fakültesi’nin ünlü -1- numaralı amfisine konuşma yapmak için geldi,konuştu. Hepiniz hukukçu olacaksınız, beni anlayın, elimden geleni yapıyorum, sabah kalkıyorum, onlar değiştiriyor dedi. Rahatsızdı, kendisinin demokratik bir anayasa yazmaya çalıştığını, ama hemen ertesi gün beş generalin değiştirdiğini uygun bir dille söylüyordu. Aslında kendisinin Faşizm anayasası ile ilgisi olmadığını belirterek savunma yapıyordu, o dönemin hukukçuları toplum içine çıktığında hukukçu vizyonuna sahip olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Sonra

Okumaya Devam Et

Hukuku Düşünmek

Yurttaşlar Özgürdür. Özgürlüğün teminatı Hukuk Devletidir.

Tarihi ve onurlu ülkemizin insanlarına, Hukuk için, adalet için yıllardır emek ve mücadele verilen bu topraklarda yaşanan ve zerre kadar değeri olan her ücrada, her noktada gösterilmiş çabaları, edinilmiş tecrübeleri hukuk devleti adına ve hukuk devleti için sürdürmek ve Türkiye’de hukuk devletini konuşmak, tartışmak ve geliştirmek, geliştirmeye çağırmak hepimizin görevidir. Her bir yurttaş olarak, hukuk devletini geliştirme çabasında olmalı, bu arayış da yürümeli, ülkemize bakmalı, gördüğümüzü sözümüz yapmalıyız. Bu ülke yurttaşlarının sözü onurudur, hukuk devleti bu onurun sembolüdür. Sözümüz, özgürlük

Okumaya Devam Et