Sosyal Devlet Özgürleştirir

Bir ülkenin yurttaşlarının özgür ve eşit olmasının koşulları vardır.

Bir kadın ve erkek yaşadığı ülkede geleceğinden korkmadan ya da hiç kimseden korkmadan yaşayacaksa, böyle yaşamak istiyorsa bu isteklerini gerçekleştirmesinin bazı koşulları vardır, bu koşullar yoksada olması için istemesi, hareket etmesi ve mücadele etmesi gerekir.

Elbette ilk ve son koşul demokratik bir devletin, demokratik bir düzenin yaşanılan ülkede gerçekleşmiş olmasıdır.

Ancak kadın ya da erkeğin kimseye eğilmemesi için gereken asgari temel, demokratik düzen içinde SOSYAL DEVLETİN VARLIĞIDIR.

Her özgürlük alanı diğer özgürlükleri mıknatıs gibi birbirine çeker. Örgütlenme özgürlüğü basın özgürlüğünü, ya da basın özgürlüğü düşünce özgürlüğünü kendisine çeker.

Özgürlük öyle bir alandır ki, insana gökyüzünü fethedeceğim dedirtir, ya da güneşi zapt edeceğim diye yola çıkarır. Bu özgürlüğün sonsuz umududur.

Özgürlüklerin bir ülkede sürmesi eşitlikçi bir düzenin varlığına bağlıdır, tüm özgürlüklerin anlamı eşitlikçi bir anlayışın ya da düzenin inşasına dayanır.

Sosyal devlet sosyalist devlet değildir, bazen insanların isyanı sonucu kurulur, bazen isyan çıkmaması için kurulur. Ama her koşulda halkın yararınadır.

Sosyal devlet onurlu bir hayatın temelidir ya da başlangıcıdır.

Sosyal devlet olmazsa olmazıdır özgürlüğü gerçekleştirecek ülke evlatlarının…

Sosyal politikalarla toplumun yoğrulduğu ve eşitlikçi politikalarla inşası yapılan bir sosyal devletin yurttaşlarına artık kimse baş eğdiremez.

O kadın ve erkekleri kimse kul yapamaz.

Kimseyi mafyanın tetikçisi yapamaz.

Hiçbir baba  geçmişte olduğu gibi üniversiteye giren kızını okutabilme  kaygısı ve bunalımı ile bir arabaya kilitleyip kendini yakamaz.

Kimse kimseden sadaka beklemez.

O ülkede  sadakalar havada uçuşmaz, o ülke tek adamın ülkesi  olmaz.

Cıvıl cıvıl meydanların ülkesidir o ülke…

Geleceğinden korkmayan insanlar günlük yaşamlarından sıyrılır, geçim korkularından arınır. O zaman o insan çevresine bakar, dünyaya bakar ve hodri meydan der.

Bazen balık tutar, bazen yumruğunu sallar.

Evet SOSYAL DEVLET bir başlangıçtır ama temeldir de, kimsenin kolayca kurulduktan sonra yıkamayacağı bir temeldir.

Sosyal Devlet Özgürleştirir…

 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans çalışması yaptı. Avukat.

Yorum yap:

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.