Solun Nefesi

O vazgeçilmez düşünce,  yıkık dünyanın bazen pansuman yapan doktoru, bazen yeniden inşa eden  mimarı, bazen sessizliğe gömülü şairidir…

Ama insanlığın içinde, sömürünün, haksızlığın, zalimliğin hep karşısında…

Gerçek gibi yalın ve gerekli, karşıtlarınca da saygın bir asi, diplerde onu öldürmeye çalışan çok, ya da öldü bilen…

Eşitlikçi, sosyal adaletten yana, toplumsal sorunları  çalışanlar lehine, halkın lehine, işçi sınıfı yararına değiştirmek için mücadele eden ve daima sermaye ile emek arasındaki çatışmada, emekten yana tavır koyan, yol alan fikri hareketler o hayalet düşünceyi var eder…

Bazen sahteleri vardır, SAHTE SOL VARDIR, gerçek solun kötü tanınmasını, yetersiz görülmesini sağlamak için, aldatmak için, kandırmak için sahte sol. TARİHİN EN HAKSIZ SAHTEKARLIĞIDIR…

Sol düşünce bazen Meclislerde yapayalnız ve anlaşılmazdır, kinle bakılır ve hep onun için kötülük düşünülür, her yabancı bakış düşman bakışıdır.

Bazen sokaklarda yalnızdır, içine kapalıdır, dost sohbetlerinden uzakta, kapalı ve hep kapalı kalırlar. Şiirden de uzaktırlar, bu anlar en yenik anlarıdır.

Bazen yükselen hareketlerin içinde, liderliğinde,  büyük dalgaların yükselişinde olurlar, o anlar dünyanın değiştiği, dönüştüğü, devrim anlarıdır.

İNSANLIK TARİHİ DEVRİMLERLE DEĞİŞİR. BU DÖNEMLER BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERİN ZAMANLARIDIR. ŞİİRİN BU DÖNEMLERDE SERÜVENİ DE  FARKLIDIR…

Bazen küçük reform hareketlerinde, uğrunda mücadele ettiği halkı için, halkı lehine, en küçük bir katkı için tüm hayatlarını verirler.

Onlar daima ilerlemenin içindedirler.

Bazen  o kadar farklılaşırlar ki,  özgürlüğe o kadar inanırlar ki, zindanlarda, volkan lavlarında, mağara kapanlarında, her yerde özgürdürler.

Bu nedenle, defalarca yazılsa da, defalarca söylense de,

Yine de,

Milyonlarca kez yeniden yazılacak, yeniden söylenecek.

ÇÜNKÜ,

Solun nefesine ihtiyaç var…

Yoksa yine BARBARLIK…

Yoksa yine MAHŞERİN ATLILARI…

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans çalışması yaptı. Avukat.

Yorum yap:

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.